Het bestuursrecht regelt de rechtsverhouding tussen overheid en burgers / ondernemingen, waarbij besluiten van de overheid centraal staan. Hierbij kan je denken aan een besluit waarbij een bestuursorgaan geen subsidie verleent, een bestemmingsplan wijzigt of handhavend optreedt en in sommige gevallen zelfs dwangsommen vordert.

Een besluit van de overheid kan nadelige gevolgen voor jou of jouw organisatie hebben. Bij facily LAW juristen hebben wij de kennis en ervaring om op te komen voor jouw belangen in dit soort zaken. Wij geven advies, maar we vertegenwoordigen jou ook in een procedure als het nodig is.

Fatale termijnen!

In het bestuursrecht gelden fatale termijnen. Als je het niet eens bent met een beslissing van de overheid moet je binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een zienswijze, bezwaar- of beroepschrift indienen. Ben je te laat, dan wordt jouw bezwaar of beroep niet meer inhoudelijk behandeld. Neem dus zo snel mogelijk contact met ons op als je iets tegen een beslissing van de overheid wilt ondernemen!

Beoordeling van bestuursrechtelijke kwesties

Vaak zijn bestuursrechtelijke kwesties complex en is het dossier omvangrijk. Het beoordelen van zaken in het bestuursrecht vergt dus meestal gedegen onderzoek, het bestuderen van belangrijke documenten, rechtspraak en regels.

Vanwege onze jarenlange ervaring op dit rechtsgebied kunnen wij snel en goed beoordelen wat de mogelijkheden en kansen zijn in dit soort zaken.

Natuurlijk hoeven wij niet altijd achteraf ten strijde te trekken tegen een besluit van de overheid. Je kunt ons ook altijd vooraf laten toetsen of jouw plannen juridisch haalbaar zijn.

Belang

Bij het bestuursrecht neemt de overheid of rechter jouw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als je een rechtstreeks belang hebt bij de kwestie en feitelijke gevolgen van enige betekenis ondervindt van een besluit.

Voorbeelden van bestuursrechtelijke zaken die wij oppakken:

 • Bouwplannen van je buren, de gemeente of een projectontwikkelaar;
 • Planschade, zoals bijvoorbeeld waardedaling van je huis;
 • Handhaving door de gemeente omdat je ergens geen vergunning voor hebt;
 • Problemen in de horeca met een terras, zoals overlast of sluitingstijden;
 • Bouw van een groot appartementencomplex bij je woning;
 • Vergroten van een woning met een garage, uitbouw of dakterras;
 • Huisvestiging van arbeidsmigranten vlakbij jouw huis (zie o.a. deze publicatie);
 • Sloop van varkensstallen en daarvoor in de plaats bouw van woningen op het perceel;
 • Een bedrijf of vakantiepark dat alsmaar groter wordt;
 • Problemen met RVO over subsidies voor ondernemers;
 • Bedrijven die willen uitbreiden, maar geen medewerking krijgen van de overheid;
 • Beveiligingsbedrijven waarvan de vergunning ingetrokken of afgewezen wordt;
 • Procedures omtrent het intrekken of afwijzen van de toestemming om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten (beveiligingspas, zie o.a. deze publicatie).

Wij helpen je graag in dit soort zaken. Hoe eerder je bij ons komt, hoe eerder en beter wij kunnen beoordelen of jouw zaak een kans van slagen heeft.