Pensioenen nemen in het arbeidsrecht een bijzondere positie in. Ondernemers willen een goede regeling voor hun medewerkers hebben, die ook op langere termijn betaalbaar blijft. Want de kosten van een pensioenregeling zijn een behoorlijk deel van de loonkosten. Daar komt dan ook nog eens het eigen pensioen bij en de medezeggenschap van medewerkers, al dan niet via een ondernemingsraad.

Pensioen is voor veel medewerkers complex en vaak ook ver weg. Daardoor heeft het pensioen niet altijd de aandacht die het nodig heeft. Feit is wel dat pensioenen nu net wél aandacht moeten krijgen. Pensioenfondsen en -verzekeraars doen hun best de informatie te verstrekken. Maar vaak moet dat nog vertaald worden naar de taal die voor de ondernemer en medewerkers begrijpelijk is. Daar kan ons team een belangrijke bijdrage aan leveren.

De pensioen juristen

Wij zijn gespecialiseerd in het recht rondom pensioenen, zoals pensioenvormen en -verzekeringen, medezeggenschap, communicatie en verplichtingen die op werkgevers en werknemers rusten. Door de jarenlange ervaring kunnen wij de ondernemer bijstaan in het maken van de juiste keuzes voor een goede en betaalbare pensioenregeling, voor zowel de medewerkers als voor hen zelf.

Wij ondersteunen onze klanten bij de onderhandelingen met verzekeraars en pensioenfondsen. Voor het rekenkundig deel werken wij samen met de heer drs. Robert Deddens van het actuarieel adviesbureau Sprenkels & Verschuren.

Maar ook werknemers zien vaak door de bomen het bos niet meer en leggen een pensioenoverzicht in de kast met de gedachte “het zal wel” of “het is nog zo ver weg”. Toch is het goed daar niet zo over te denken. Wij kunnen ook werknemers helpen met het pensioen goed te begrijpen. Wij staan klanten bij met bijvoorbeeld problemen bij de pensioentoezegging.