Het arbeidsrecht staat de laatste jaren in de spotlight. De overheid wil het arbeidsrecht moderniseren en aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Daarbij hebben de werkgevers andere belangen dan de werknemers. Dat heeft dan ook geleid tot een zeer complex stelsel van regels die het geheel niet duidelijker hebben gemaakt. De eisen die aan werkgevers en werknemers gesteld worden, lijken vaak moeilijk uitlegbaar en zonder jurist niet meer te volgen. Daar draagt de rechtspraak natuurlijk haar steentje aan bij. Niet zelden zijn er uitspraken die voor een ondernemer, maar ook voor een werknemer niet te begrijpen zijn.

Het arbeidsrecht is daarnaast ook een veelomvattend rechtsgebied, waarbij je kunt denken aan collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten, reorganisatie, ontslag, arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen en medezeggenschap.

De arbeidsrecht juristen

Door onze jarenlange ervaring is ons team een expert in het arbeidsrecht en staan wij onze klanten bij in allerlei soorten vraagstukken of problemen.

Of het nu gaat om een reorganisatie of ontslag, een ziektedossier of re-integratie. Wij zoeken samen met onze klant naar dé passende oplossing!