Voor facily LAW juristen staat voorop dat rechtsbijstand, in welke vorm dan ook, betaalbaar moet blijven zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit. Om die reden hanteren wij een tarief dat fair is voor onze klanten en voor ons als kantoor.

Transparante tarieven voorkomen verrassingen achteraf

facily LAW juristen werkt over het algemeen op uurtarief. Wij hanteren geen kantoorkosten*. De klanten van facily LAW juristen weten dus altijd welk tarief zij per uur betalen. Voorafgaand aan de opdracht wordt zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt over de kosten. Dat doen wij aan de hand van een intakegesprek van 30 minuten. Dit gesprek is altijd gratis! Natuurlijk is het heel moeilijk met zekerheid te zeggen wat de kosten zouden kunnen worden en kunnen er afwijkingen optreden. Maar daar worden onze klanten te allen tijde vooraf en tijdig over geïnformeerd.

Er zijn ook opdrachten waar een vaste prijs, een zogenaamde fixed price, af te spreken is. Op basis van de wensen van de klant en de specifieke kenmerken van de opdracht bespreken wij vooraf de fixed price, zodat de klant volledige zekerheid heeft over de kosten. En hebben wij meer tijd nodig dan verwacht? Dan is dat ons risico!

Heb je een rechtsbijstandverzekering?

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft op 31 maart 2021 beslist dat een verzekerde ook in de fase dat de zaak nog niet voor de rechter is gekomen een andere rechtshulpverlener dan die van de rechtsbijstandverzekeraar mag inschakelen op kosten van de rechtsbijstandverzekering. Schakel daarom facily LAW juristen in als rechtshulpverlener. De kosten zullen wij declareren bij jouw rechtsbijstandsverzekering, dus daar heb jij geen omkijken naar.

* Kosten – zoals uittreksels uit registers, deurwaarderskosten, griffierechten, reiskosten en dergelijke – worden volledig doorberekend.

Servicepakketten van facily LAW

Voor onze zakelijke klanten hebben wij zeer interessante servicepakketten. Kortingen op het uurtarief beginnen vanaf 10% en lopen daarbij al snel op naar meer dan 35% bij het facily LAW full servicepakket!

Een facily LAW servicepakket gaat verder dan alleen juridische ondersteuning. Vanaf het basic servicepakket krijg je onbeperkt telefonisch advies* en gratis toegang tot webinars en workshops die onze juristen geven. Bij het comfort servicepakket kan je daarnaast ook nog gebruik maken van standaard arbeidscontracten en opslag in de cloud. Het full servicepakket biedt de volledige ondersteuning die een ondernemer zich kan wensen.  Zie onderstaand wat zo’n servicepakket aan voordelen kan opleveren. Neem contact met ons op voor meer informatie over de tarieven en de voorwaarden.

servicepakketten facily LAW

* Onbeperkt telefonisch advies is op basis van fair-use policy.