Voor facily LAW staat voorop dat rechtsbijstand, in welke vorm dan ook, betaalbaar moet blijven zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit. Om die reden hanteren wij een tarief dat fair is voor onze klanten en voor ons als kantoor.

Transparante tarieven voorkomen verrassingen achteraf

facily LAW werkt in principe op uurtarief. Voor 2018 is het uurtarief: € 153,00 exclusief kantoorkosten* en 21% BTW. Voorafgaand aan de opdracht wordt zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt over de kosten. Dat doen wij aan de hand van een intakegesprek van 30 minuten. Dit gesprek is altijd gratis! Natuurlijk is het heel moeilijk met zekerheid te zeggen wat de kosten zouden kunnen worden en kunnen er afwijkingen optreden. Maar daar worden onze klanten te allen tijde vooraf en tijdig over geïnformeerd.

Voor onze zakelijke klanten hebben wij een zeer interessant rechtsbijstand abonnement. Kortingen kunnen al snel oplopen naar 33% op het uurtarief! Vraag ons naar de tarieven en de voorwaarden.

Er zijn ook opdrachten waar een vaste prijs, een zogenaamde fixed price, af te spreken is. Op basis van de wensen van de klant en de specifieke kenmerken van de opdracht bespreken wij vooraf de fixed price, zodat de klant volledige zekerheid heeft over de kosten. En hebben wij meer tijd nodig dan verwacht? Dan is dat ons risico!

* Wij hanteren 3,5% kantoorkosten. Kosten – zoals uittreksels uit registers, deurwaarderskosten, griffierechten, reiskosten en dergelijke – worden volledig doorberekend.