facily LAW juristen en mediators heeft als doel rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken en te houden en hanteert daarbij faire tarieven.

Conflicten lossen wij bij voorkeur gezamenlijk met de klant en alle andere partijen op. Tenslotte levert een oplossing die partijen zelf hebben kunnen bereiken pas echt een win-win situatie op. En als het echt niet anders kan, staan wij onze klanten natuurlijk bij in een procedure bij de rechter. Wij zijn gespecialiseerd in o.a.:

arbeidsrecht
ondernemingsrecht
mediation en andere vormen van geschillenbeslechting (ADR).

ONS TEAM


Roy Odekerken

Jurist en register mediator bij facily LAW juristen en mediators

“Een jurist moet denken in pragmatische oplossingen door de wet te faciliteren en niet denken in onmogelijkheden die de wet oproept”, is mijn motto. Ik ben vanaf 1997 als jurist werkzaam binnen diverse organisaties, waaronder als directeur juridische zaken bij een grote multinational. Hier heb ik mijn stijl als pragmatisch en oplossingsgerichte jurist ontwikkeld, waar mijn cliënten elke dag profijt van hebben.
Naast jurist ben ik ook registermediator. Mijn ervaring als jurist kan ik in deze rollen zeer goed combineren door partijen te verbinden, maar ook door de spiegel voor te houden. Op deze wijze is het mogelijk dat cliënten van een mediation de communicatie tussen hen weer op gang brengen om met elkaar de geschillen weg te werken.

En in de tijd die naast bovenstaande rollen overblijft, ben ik bestuurslid bij diverse brancheverenigingen.

Jurist en register mediator bij facily LAW juristen en mediators
mail Roy

Jean-Paul Buijs

Jurist bij facily LAW juristen en mediators

Ik ben jurist in het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in wetgeving omtrent de beveiligingsbranche. Door mijn persoonlijke ervaring van intussen meer dan 20 jaar in en met de beveiligingsbranche, herken ik de juridische problemen waar ondernemers, management en personen, die werkzaam zijn in de beveiligingsbranche, tegenaan lopen. Mede door mijn ervaringen in het werkveld ben ik in staat zowel werkgevers als werknemers te adviseren en bij te staan in bovengenoemde rechtsgebieden. Zowel in als buiten de beveiligingsbranche.

Jurist bij facily LAW juristen en mediators
mail Jean-Paul

Timo van Steenis

Jurist bij facily LAW juristen en mediators

Ik ben een gedreven jurist, analytisch, resultaatgericht en communicatief sterk. Ik heb er plezier in om complexe juridische problemen op te lossen en bijt mij graag vast in moeilijke zaken. Het leveren van goed werk staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door een zorgvuldige analyse en stevige aanpak. Kenmerkend voor mij is dat ik erg betrokken ben bij zowel de zaak als de klant. Met enthousiasme zet ik mij dan ook volledig in voor een goed resultaat en een tevreden klant. Ik sta zowel particulieren als ondernemers in en buiten rechte bij.

Na jarenlang in het arbeidsrecht te hebben gewerkt, heb ik mijn kennis en ervaring uitgebreid met meerdere rechtsgebieden. Hierdoor ben ik breed inzetbaar door een gedegen kennis van de volgende rechtsgebieden: omgevingsrecht, arbeidsrecht, burenrecht en erfrecht. Naast het voeren van procedures in arbeidsrechtelijke geschillen, procedeer ik ook graag in omgevingsrechtzaken over bijvoorbeeld bouwplannen, wijziging van bestemmingsplannen, Drank- en horecawet, planschade en handhaving. Ook voor geschillen tussen buren en geschillen tussen erfgenamen ben je bij mij aan het juiste adres. In dit soort zaken waar veel emoties een rol spelen, treed ik ook graag op als gemachtigde om de zaak tot een goed einde te brengen.

Mirjam Odekerken

Secretariaat

Het centrale secretariaat is gevestigd in Aalsmeer en staat onder leiding van officemanager Mirjam Odekerken. Zij is het eerste aanspreekpunt. Zij heeft jarenlang gewerkt op diverse advocatenkantoren en kent de ondersteuning m.b.t. juridische procedures als geen ander. Op dit moment studeert zij HBO bachelor rechten.

Ons ondersteunend team
mail het secretariaat

facily LAW advocatuur

Advocatuur

Klik HIER om naar onze collega’s bij facily LAW advocatuur te gaan.

Sterke juridische dienstverlening voor ondernemers en particulieren

Roy Odekerken (jurist en registermediator) is al sinds 1995 als jurist werkzaam en heeft daardoor veel ervaring opgedaan als zelfstandige, maar ook als directeur legal van een grote onderneming. In 2016 heeft Roy het zelfstandige ondernemerschap weer opgepakt en is gestart met facily LAW. In 2019 heeft er een splitsing plaatsgevonden in facily LAW juristen en mediators en facily LAW advocatuur, welke laatste onder aansturing van Jan Spanjaard (advocaat) valt. Het team van facily LAW juristen en mediators is servicegericht met veel ervaring in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, WPBR, burenrecht en erfrecht. Voor die rechtsgebieden die niet in ons dienstenpakket zitten, heeft facily LAW juristen en mediators collega’s waarop zij kunnen terugvallen. Onze klanten, ondernemers en particulieren, kunnen dus rekenen op een professioneel team die hen bijstaat in het voorkomen van juridische problemen. Onze specialisten hebben immers jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en begrijpen maar al te goed wat van een onderneming in een complexe samenleving gevraagd wordt.

Dat geldt ook voor onze particuliere klanten, die met de veranderende wet- en regelgeving vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Ons team staat deze klanten bij in het zoeken naar passende oplossingen.

Wij zijn van mening dat conflicten beter in goede samenspraak opgelost kunnen worden. Wij zijn dan ook overtuigd van de kracht van bemiddeling en mediation. Ons kantoor is daarom aangesloten bij MfN registermediators en het ADR instituut. Roy Odekerken is geregistreerd MfN-mediator en ADR gecertificeerd bemiddelaar en mediator.

Soms is het niet mogelijk een procedure te voorkomen. Ook in dat geval kunnen onze klanten rekenen op de juiste ondersteuning. Elke specialist binnen ons kantoor heeft ruime ervaring in het procederen.

 

Onze visie

Nederland, het land van de (veranderende) wet- en regelgeving. Ondernemers en particulieren komen steeds vaker terecht in juridische discussies en procedures. Doordat de overheid zich terugtrekt, moeten mensen en bedrijven steeds meer zelf gaan betalen om voor hun recht op te kunnen komen. Een kritische blik op mogelijkheden om juridische kosten te beperken, wordt hiermee steeds dwingender. Maar dat mag nooit ten kosten gaan van jouw recht.

Ook de arbeidsmarkt verandert. Oude waarheden gaan overboord. Mensen werken langer door. En toch kampen we juist nu met tekorten aan goed opgeleid personeel. Dit doet wat met de markt. De overheid reageert met soms verstrekkende gevolgen. Werkgevers op hun beurt zoeken naar de balans van goed werkgeverschap en effectief risicomanagement met betrekking tot personeelsbeleid in combinatie met innovatieve oplossingen en automatisering. Werknemers op hun beurt zoeken steeds meer hun recht om te beschermen dat zij in jaren zorgvuldig hebben opgebouwd. Met een rechtvaardige verdeling van rechten en plichten.

In onze visie moet iedereen dan ook kunnen rekenen op de ondersteuning die zij nodig hebben. facily LAW faciliteert haar klanten dan ook om de balans te vinden zonder het belang van de klant, zowel financieel als ook uit het oogpunt van je recht, uit het oog te verliezen.

Ethische principes binnen facily LAW

Binnen facily LAW hebben wij ethische principes gedefinieerd die leidend zijn in onze dagelijkse activiteiten. Loyaliteit, respect voor mensen, transparantie en zakelijke integriteit zijn deze ethische principes.

Loyaliteit
Loyaliteit is een van de hoekstenen van de activiteiten binnen facily LAW. Onze dienstverlening naar onze klanten, de samenwerking met onze collega’s en aandeelhouders is gebaseerd op eerlijke, open relaties.

Respect voor mensen
Interactie met mensen, zoals onze klanten en ook onze collega’s, vormt de kern van ons bedrijf. facily LAW behandelt iedereen gelijk, ongeacht ras, afkomst, leeftijd, geslacht, geloof, religie of levensstijl. Verbetering van de kwaliteit van leven betekent dat iedereen respect, waardigheid en aandacht toont.

Transparantie
Als onderdeel van de ethische principes achten wij transparantie binnen facily LAW het fundament onder onze bedrijfsvoering. Naar onze cliënten en onze collega’s betrachten wij volledige transparantie over wat we doen en waarom.

Zakelijke integriteit
Binnen facily LAW tolereren wij geen enkele praktijk die niet voortkomt uit eerlijkheid, integriteit en transparantie. Corrupte en oneerlijke praktijken worden door facily LAW resoluut afgewezen en medewerking daaraan wordt zonder meer geweigerd. We communiceren onze positie duidelijk aan onze cliënten en collega’s en verwachten van hen dat ze dit principe delen.

AVG-coördinator binnen facily LAW: Roy Odekerken
Klachtencoördinator binnen facily LAW: Timo van Steenis
WWFT-coördinator binnen facily LAW: Jean-Paul Buijs