facily LAW juristen heeft als doel rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken en te houden en hanteert daarbij faire tarieven.

Conflicten lossen wij bij voorkeur gezamenlijk met de klant en alle andere partijen op. Tenslotte levert een oplossing die partijen zelf hebben kunnen bereiken pas echt een win-win situatie op. En als het echt niet anders kan, staan wij onze klanten natuurlijk bij in een procedure bij de rechter. Wij zijn gespecialiseerd in o.a.:

arbeidsrecht
ondernemingsrecht
mediation en andere vormen van geschillenbeslechting (ADR).

ONS TEAM


Roy Odekerken

Roy Odekerken

Jurist en register mediator

“Een jurist moet denken in pragmatische oplossingen door de wet te faciliteren en niet denken in onmogelijkheden die de wet oproept”, is mijn motto.  

Voordat ik als zelfstandig jurist en partner binnen facily LAW aan de slag ben gegaan, heb ik als jurist veel ervaring opgedaan binnen diverse organisaties, als laatste bij een grote multinational als directeur juridische zaken. Hier heb ik mijn stijl als pragmatisch en oplossingsgerichte jurist ontwikkeld, waar mijn cliënten elke dag profijt van hebben. 

Omdat ik naast jurist ook MfN-registermediator ben, zal ik altijd zoeken naar de dialoog in een geschil tussen partijen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als in een goede – wellicht stevige – dialoog een oplossing gevonden kan worden, die voor partijen acceptabel is, dit altijd de voorkeur moet hebben Natuurlijk staat het belang van mijn cliënt daarbij wel altijd voorop. En leidt de dialoog niet tot een oplossing, dan ga ik de gang naar de rechter niet uit de weg.  

In de tijd die naast bovenstaande rollen overblijft, ben ik bestuurslid bij diverse stichtingen en branchevereniging. En geeft ik met regelmaat trainingen bij cliënten en aan specifieke doelgroepen zoals HR-professionals.  

Roy Odekerken

Jurist en register mediator
mail Roy

Jean-Paul Buijs

Jean-Paul Buijs

Jurist

Ik ben jurist in het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in wetgeving omtrent de beveiligingsbranche. Door mijn persoonlijke ervaring van intussen meer dan 20 jaar in en met de beveiligingsbranche, herken ik de juridische problemen waar ondernemers, management en personen, die werkzaam zijn in de beveiligingsbranche, tegenaan lopen. Mede door mijn ervaringen in het werkveld ben ik in staat zowel werkgevers als werknemers te adviseren en bij te staan in bovengenoemde rechtsgebieden. Zowel in als buiten de beveiligingsbranche.

Timo van Steenis

Timo van Steenis

Jurist

Ik ben een gedreven jurist, analytisch, resultaatgericht en communicatief sterk. Ik heb er plezier in om complexe juridische problemen op te lossen en bijt mij graag vast in moeilijke zaken. Het leveren van goed werk staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door een zorgvuldige analyse en stevige aanpak. Kenmerkend voor mij is dat ik erg betrokken ben bij zowel de zaak als de klant. Met enthousiasme zet ik mij dan ook volledig in voor een goed resultaat en een tevreden klant. Ik sta zowel particulieren als ondernemers in en buiten rechte bij.

Na jarenlang in het arbeidsrecht te hebben gewerkt, heb ik mijn kennis en ervaring uitgebreid met meerdere rechtsgebieden. Hierdoor ben ik breed inzetbaar door een gedegen kennis van de volgende rechtsgebieden: omgevingsrecht, arbeidsrecht, burenrecht en erfrecht. Naast het voeren van procedures in arbeidsrechtelijke geschillen, procedeer ik ook graag in omgevingsrechtzaken over bijvoorbeeld bouwplannen, wijziging van bestemmingsplannen, Drank- en horecawet, planschade en handhaving. Ook voor geschillen tussen buren en geschillen tussen erfgenamen ben je bij mij aan het juiste adres. In dit soort zaken waar veel emoties een rol spelen, treed ik ook graag op als gemachtigde om de zaak tot een goed einde te brengen.

Timo van Steenis

Jurist
mail Timo

Robert Dijks

Robert Dijks

Jurist

Inmiddels ben ik een doorgewinterd jurist. Dat betekent dat ik ruime ervaring heb met geschillen tussen burgerlijke partijen onderling, hieronder vallen uiteraard ook bedrijven. Deze ervaring heb ik zowel binnen- als buiten rechte.
Al tijdens mijn studie gaf ik les in het civiele recht. Sinds 2001 ben ik werkzaam in de rechtshulpverlening. Er zijn vanaf het begin vele goede resultaten behaald voor cliënten, met soms verrassende overeenkomsten en vonnissen tot gevolg.

Ik span mij maximaal in voor al mijn clienten om gerechtvaardigde belangen te effectueren.
Een goede analyse en interpretatie van de feiten gecombineerd met een grondige rechtskennis zijn de basis voor mijn aanpak.
Uiteraard is een goed contact met de client belangrijk. Vanaf het begin wordt een heldere aanpak gecommuniceerd.

Ik hanteer redelijke tarieven waarbij o.a. ook het belang van de zaak een rol speelt. Om dat goed te kunnen beoordelen, hebben wij binnen facily LAW een gratis intake van een half uur. Na die intake weet u waar u aan toe bent en ontvangt u de opdrachtbevestiging als u mij de opdracht geeft voor uw rechten op te komen.

Robert Dijks

Mirjam Odekerken

Mirjam Odekerken

Juridisch medewerker

Na 18,5 jaar werkzaam te zijn geweest als juridisch secretaresse bij diverse advocatenkantoren, en vanaf 2016 bij facily LAW, heb ik in 2021 besloten mij te laten omscholen tot jurist. Ik volg sinds dat jaar een HBO Rechtenstudie en werk sinds eind 2022 als juridisch medewerker bij facily LAW. Ik behandel samen met mijn collega’s een aantal inhoudelijke dossiers en ben actief in onze incassopraktijk.

Mirjam Odekerken

Juridisch medewerker
mail Mirjam

Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat

Het secretariaat van facily LAW ondersteunt de franchisenemers. Het secretariaat bewaakt de termijnen en zorgt ervoor dat alles tijdig de deur uit gaat. Daarbij verricht het secretariaat diverse dossierwerkzaamheden en worden de inkomende en uitgaande correspondentie en telefonie afgewikkeld.

Het secretariaat zorgt ervoor dat de franchisenemers worden ondersteund en ontlast op allerlei gebieden.

Werkzaam bij het secretariaat zijn:

Leila Mohamed

“Na het behalen van mijn MBO diploma Juridisch administratief dienstverlening en mijn HBO propedeuse SJD, ben ik op dit moment bezig met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. De afstudeerrichting die ik volg is Nederlands Recht.

Naast mijn studie ben ik werkzaam als juridisch secretaresse bij facily LAW, waar ik met plezier werkervaring mag opdoen en mijn kennis kan verbreden. Hiervoor heb ik een aantal jaren werkervaring opgedaan als administratief medewerker bij een bewindvoerderskantoor.”

Tara Meekel

“Ik heb bij Schoevers de opleiding HBO Officemanagement gedaan. Hierna ben ik naar de Hogeschool van Amsterdam gegaan en heb ik mijn propedeuse gehaald van de opleiding HBO Sociaal Juridische Dienstverlening. In september 2023 ben ik begonnen met de studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2023 ben ik werkzaam als juridisch secretaresse bij facily LAW, wat ik als een plezierige en leerzame tijd ervaar. Hiervoor heb ik gewerkt als receptioniste bij een interieurwinkel.”

Secretariaat

Secretariaat
mail het Secretariaat

fL advocaten

Advocatuur

Klik HIER om naar onze collega’s bij fL advocaten te gaan.

facily LAW mediation

Mediators

Klik HIER om naar onze collega’s bij facily LAW mediation te gaan.

Sterke juridische dienstverlening voor ondernemers en particulieren

Roy Odekerken (jurist en registermediator) is al sinds 1995 als jurist werkzaam en heeft daardoor veel ervaring opgedaan als zelfstandige, maar ook als directeur legal van een grote onderneming. In 2016 heeft Roy het zelfstandige ondernemerschap weer opgepakt en is gestart met facily LAW. In 2019 heeft er een splitsing plaatsgevonden in facily LAW juristen en fL advocaten, welke laatste onder aansturing van Jan Spanjaard (advocaat) valt. Het team van facily LAW juristen is servicegericht met veel ervaring in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, WPBR, burenrecht en erfrecht. Voor die rechtsgebieden die niet in ons dienstenpakket zitten, heeft facily LAW juristen collega’s waarop zij kunnen terugvallen. Onze klanten, ondernemers en particulieren, kunnen dus rekenen op een professioneel team die hen bijstaat in het voorkomen van juridische problemen. Onze specialisten hebben immers jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en begrijpen maar al te goed wat van een onderneming in een complexe samenleving gevraagd wordt.

Dat geldt ook voor onze particuliere klanten, die met de veranderende wet- en regelgeving vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Ons team staat deze klanten bij in het zoeken naar passende oplossingen.

Wij zijn van mening dat conflicten beter in goede samenspraak opgelost kunnen worden. Wij zijn dan ook overtuigd van de kracht van bemiddeling en mediation. Ons kantoor is daarom aangesloten bij MfN registermediators en het ADR instituut. Roy Odekerken is geregistreerd MfN-mediator en ADR gecertificeerd bemiddelaar en mediator.

Soms is het niet mogelijk een procedure te voorkomen. Ook in dat geval kunnen onze klanten rekenen op de juiste ondersteuning. Elke specialist binnen ons kantoor heeft ruime ervaring in het procederen.

 

Onze visie

Nederland, het land van de (veranderende) wet- en regelgeving. Ondernemers en particulieren komen steeds vaker terecht in juridische discussies en procedures. Doordat de overheid zich terugtrekt, moeten mensen en bedrijven steeds meer zelf gaan betalen om voor hun recht op te kunnen komen. Een kritische blik op mogelijkheden om juridische kosten te beperken, wordt hiermee steeds dwingender. Maar dat mag nooit ten kosten gaan van jouw recht.

Ook de arbeidsmarkt verandert. Oude waarheden gaan overboord. Mensen werken langer door. En toch kampen we juist nu met tekorten aan goed opgeleid personeel. Dit doet wat met de markt. De overheid reageert met soms verstrekkende gevolgen. Werkgevers op hun beurt zoeken naar de balans van goed werkgeverschap en effectief risicomanagement met betrekking tot personeelsbeleid in combinatie met innovatieve oplossingen en automatisering. Werknemers op hun beurt zoeken steeds meer hun recht om te beschermen dat zij in jaren zorgvuldig hebben opgebouwd. Met een rechtvaardige verdeling van rechten en plichten.

In onze visie moet iedereen dan ook kunnen rekenen op de ondersteuning die zij nodig hebben. facily LAW faciliteert haar klanten dan ook om de balans te vinden zonder het belang van de klant, zowel financieel als ook uit het oogpunt van je recht, uit het oog te verliezen.

Ethische principes binnen facily LAW

Binnen facily LAW hebben wij ethische principes gedefinieerd die leidend zijn in onze dagelijkse activiteiten. Loyaliteit, respect voor mensen, transparantie en zakelijke integriteit zijn deze ethische principes.

Loyaliteit
Loyaliteit is een van de hoekstenen van de activiteiten binnen facily LAW. Onze dienstverlening naar onze klanten, de samenwerking met onze collega’s en aandeelhouders is gebaseerd op eerlijke, open relaties.

Respect voor mensen
Interactie met mensen, zoals onze klanten en ook onze collega’s, vormt de kern van ons bedrijf. facily LAW behandelt iedereen gelijk, ongeacht ras, afkomst, leeftijd, geslacht, geloof, religie of levensstijl. Verbetering van de kwaliteit van leven betekent dat iedereen respect, waardigheid en aandacht toont.

Transparantie
Als onderdeel van de ethische principes achten wij transparantie binnen facily LAW het fundament onder onze bedrijfsvoering. Naar onze cliënten en onze collega’s betrachten wij volledige transparantie over wat we doen en waarom.

Zakelijke integriteit
Binnen facily LAW tolereren wij geen enkele praktijk die niet voortkomt uit eerlijkheid, integriteit en transparantie. Corrupte en oneerlijke praktijken worden door facily LAW resoluut afgewezen en medewerking daaraan wordt zonder meer geweigerd. We communiceren onze positie duidelijk aan onze cliënten en collega’s en verwachten van hen dat ze dit principe delen.

AVG-coördinator binnen facily LAW: Roy Odekerken
Klachtencoördinator binnen facily LAW: Timo van Steenis
WWFT-coördinator binnen facily LAW: Jean-Paul Buijs