In tegenstelling tot mediation en bemiddeling, wordt een verschil van mening bij een bindend advies of arbitrage voorgelegd aan een bindend adviseur of arbiter. Partijen spreken dan ook af dat zij het bindend advies of de arbitrage-uitspraak accepteren en nakomen. Een dergelijke procedure heeft vele voordelen: het is sneller en veelal goedkoper dan een gerechtelijke procedure en het vindt in de beslotenheid plaats. Immers, de bindende uitspraak is in beginsel geheim en geldt tussen beide partijen.

Doordat partijen vooraf ingestemd hebben met een bindend advies of arbitrage, kunnen beide partijen aan het advies of de arbitrage-uitspraak rechten ontlenen. Zo komt een probleem snel tot een oplossing en is er rechtszekerheid voor beide partijen.

De arbiter lost het op!

De specialisten van facily LAW juristen hebben door hun ervaring binnen het procesrecht kennis van zaken. Dit stelt hen in staat om een uitspraak te doen over conflicten gebaseerd op een juiste juridische analyse en passend in de procedure regels rondom arbitrage en bindend advies. Zij kunnen zich dan ook geheel onafhankelijk opstellen en laten zich niet beïnvloeden door de mening van anderen. Daardoor is de klant ervan verzekerd dat de juiste partij gekozen is om een uitspraak te doen.