facily LAW heeft als doel rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk en betaalbaar, op basis van faire tarieven, te maken en te houden.

Ons bedrijf is gespecialiseerd in:
arbeidsrecht
ondernemingsrecht
mediation en andere vormen van geschillenbeslechting (ADR).

Conflicten proberen wij gezamenlijk met de klant en alle andere partijen op te lossen. Tenslotte levert een oplossing die partijen zelf hebben kunnen bereiken pas echt een win-win situatie op. En als het echt niet anders kan, staan wij u natuurlijk, eventueel samen met onze advocaat-partner, bij in een procedure bij de rechter.

ONS TEAM


Roy
Odekerken

Jurist en register mediator
mail Roy

Latifa
Barou

Advocaat
mail Latifa

Michiel
Manshande

Jurist
mail Michiel

Jean-Paul
Buijs

Jurist
mail Jean-Paul

secretariaat

Emma en Mirjam

Ons secretariaat
mail het secretariaat

Sterke juridische dienstverlening voor ondernemers en particulieren

facily LAW is in 1995 door Roy Odekerken opgericht. Het kantoor is een full-service juridisch kantoor met veel ervaring in het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Onze klanten, ondernemers en particulieren, kunnen rekenen op een professioneel team die hen bijstaat in het voorkomen van juridische problemen. Onze specialisten hebben immers jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en begrijpen maar al te goed wat van een onderneming in een complexe samenleving gevraagd wordt.

Dat geldt ook voor onze particuliere klanten, die met de veranderende wet- en regelgeving vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Ons team staat deze klanten bij in het zoeken naar passende oplossingen.

Wij zijn van mening dat conflicten beter in goede samenspraak opgelost kunnen worden. Wij zijn dan ook overtuigd van de kracht van bemiddeling en mediation. Ons kantoor is daarom aangesloten bij MfN registermediators en het ADR instituut. Roy is geregistreerd MfN-mediator en ADR gecertificeerd bemiddelaar en mediator.

Soms is het niet mogelijk een procedure te voorkomen. Ook in dat geval kunnen onze klanten rekenen op de juiste ondersteuning. Elke specialist binnen ons kantoor heeft ruime ervaring in het procederen.

facily LAW en InHouse Law Firm hebben de krachten gebundeld en er is een vergaande en stevige samenwerking tussen beide kantoren tot stand gekomen. Door deze samenwerking kan facily LAW klanten ook bijstaan in het geval een advocaat verplicht is. Daardoor hoeven klanten niet doorverwezen te worden en is een keer het verhaal vertellen voldoende.

 

Onze visie

Nederland, het land van de (veranderende) wet- en regelgeving. Ondernemers en particulieren komen steeds vaker terecht in juridische procedures. Doordat de overheid zich terugtrekt, draaien ze bovendien op voor bijkomende kosten. Een kritische blik op mogelijkheden om juridische kosten te beperken, wordt hiermee steeds dwingender.

Ook de arbeidsmarkt verandert. Oude waarheden gaan overboord. Mensen werken langer door. We hebben te maken met forse werkeloosheid en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En aan de andere kant kampen we juist met tekorten aan goed opgeleid personeel. Dit doet wat met de markt. De overheid reageert met soms verstrekkende gevolgen. Werkgevers op hun beurt zoeken naar de balans van goed werkgeverschap en effectief risicomanagement met betrekking tot personeelsbeleid. Werknemers zoeken steeds meer hun recht om te beschermen wat zij in jaren zorgvuldig hebben opgebouwd. Met een rechtvaardige verdeling van rechten en plichten.

Ethische principes binnen facily LAW

Binnen facily LAW hebben wij ethische principes gedefinieerd die leidend zijn in onze dagelijkse activiteiten. Loyaliteit, respect voor mensen, transparantie en zakelijke integriteit zijn deze ethische principes.

Loyaliteit
Loyaliteit is een van de hoekstenen van de activiteiten binnen facily LAW. Onze dienstverlening naar onze klanten, de samenwerking met onze collega’s en aandeelhouders is gebaseerd op eerlijke, open relaties.

Respect voor mensen
Interactie met mensen, zoals onze klanten en ook onze collega’s, vormt de kern van ons bedrijf. facily LAW behandelt iedereen gelijk, ongeacht ras, afkomst, leeftijd, geslacht, geloof, religie of levensstijl. Verbetering van de kwaliteit van leven betekent dat iedereen respect, waardigheid en aandacht toont.

Transparantie
Als onderdeel van de ethische principes achten wij transparantie binnen facily LAW het fundament onder onze bedrijfsvoering. Naar onze cliënten en onze collega’s betrachten wij volledige transparantie over wat we doen en waarom.

Zakelijke integriteit
Binnen facily LAW tolereren wij geen enkele praktijk die niet voortkomt uit eerlijkheid, integriteit en transparantie. Corrupte en oneerlijke praktijken worden door facily LAW resoluut afgewezen en medewerking daaraan wordt zonder meer geweigerd. We communiceren onze positie duidelijk aan onze cliënten en collega’s en verwachten van hen dat ze dit principe delen.